Drentse vlag Nederlandse vlag

Juryuitslagen finale Drèents Liedtiesfestival 2019


26 juni 2019

Op 22 juni was de achtste editie van het Drèents Liedtiesfestival.
Als organisator van het DLF kijken wij terug op prachtige dag en een geweldige finale.
Allereerst willen wij alle inzenders, finalisten, partners en betrokken partijen dan ook hartelijk danken voor hun inzet, medewerking en de positieve betrokkenheid gedurende het hele DLF19-traject en de finale afgelopen zaterdag.
Natuurlijk feliciteren wij Leon Moorman en zijn muzikale kompanen Laurens Hof en Jord Brinkhuis met het winnen van de achtste editie van het Drèents Liedtiesfestival. Een editie die -in onze ogen- alleen maar winnaars kent: behalve dat der persoonlijke overwinningen geboekt werden was het muzikale niveau in de breedte ongekend hoog.

Helaas hebben we moeten constateren dat er aan het eind van de finale wat zaken niet goed gingen. Bij de bekendmaking van de puntenwaardering van de vakjury ontstond op een -voor ons onverklaarbare wijze- onduidelijkheid. waardoor er werd afgeweken van de procedure die wordt aangehouden bij de bekendmaking van de juryresultaten.

Stichting REUR betreurt dat ten zeerste, omdat de situatie leidde tot nogal wat verwarring bij alle partijen. Een evenement als de finale van het Drèents Liedtiesfestival en live-televisie blijft complex en mensenwerk, maar de ontstane situatie was erg ongelukkig. Geluk bij dit ongeluk is dat de puntentotalen die getoond werden correct waren. De toeziend notaris heeft nogmaals alle puntenwaarderingen gecontroleerd en heeft geen onregelmatigheden geconstateerd in de uitslagen.

Als organisator willen wij te allen tijde duidelijkheid en transparantie houden naar de finalisten en het publiek, omdat wij vinden dat een ieder daar recht op heeft.

Langs deze weg willen wij dan ook onze oprechte excuses aanbieden dat de bekendmaking misging.
Intern en- in overleg met andere betrokkenen-  zullen wij alles evalueren en er alles aan doen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Wij hopen in ieder geval dat een ieder -net als wij- heeft genoten van de finale en de optredens van de finalisten. Tot slot kijken wij alweer uit naar de negende editie van het Drèents Liedtiesfestival op 20 juni 2020 in het Atlas Theater in Emmen!


Hier de uitslagen van de jury zoals die in beeld hadden moeten verschijnen.
 

LOGO DLF19

 

Terug