Drentse vlag Nederlandse vlag

'In de leite' niet in DLF19 finale.


15 mei 2019

Nadat de finalisten bekendgemaakt waren, werd Stichting REUR meegedeeld door de verkozen inzenders van -In de leite- dat met terugwerkende kracht niet kon worden voldaan aan de voorwaarden die beschreven staan in het reglement van DLF19 (Artikel F). In verband met van haar zwangerschap en aanstaande bevalling begin juni bleek dat de solist niet optreden kan in de finale.

Na stevig intern overleg van het stichtingsbestuur, waarbij alle voors- en tegens afgewogen en gespiegeld zijn aan het reglement heeft het bestuur -tot haar spijt- het volgende moeten besluiten:

Het bestuur kan geen uitzondering maken op de instelde regel (Artikel F) en een eventuele vervangende vocalist toestaan. Het zou geen zuivere oplossing zijn richting de andere inzenders en finalisten van DLF19. Een uitzondering zou een precedent scheppen veur andere gevallen in de toekomst.
Het lied -In de leite- komt te vervallen as finalist van DLF19.

Volgens de reglementen kan in deze situatie Artikel G toepast worden, met in achtneming van Artikel D.

Intussen is er persoonlijk contact geweest tussen Stichting REUR en de inzenders van -In de leite- en is bovenstaande meegedeeld en besproken. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat dit een terecht besluit is en kunnen zich vinden in de aangeboden oplossing.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat er in de finale op 22 juni in het Atlas Theater negen finalisten zullen optreden.

Het bestuur van REUR wenst Bertine een hele voorspoedige zwangerschap en bevalling.

Terug