Drentse vlag Nederlandse vlag

Stichting REUR


Stichting REUR is een onafhankelijke cultuurstichting die zich richt op (scheppende) podiumkunsten in minderheids- en streektalen met een bijzondere focus op het Nedersaksisch taalgebied. 

Stichting REUR bekleedt een overkoepelende en verbindende functie tussen de verschillende Nedersaksische taalregio’s. Om te zorgen voor verbreding en verdieping van het aanbod betrekt Stichting REUR daarnaast overige streek- of minderheidstalen bij haar activiteiten.

Stichting REUR organiseert hiertoe aansprekende en relevante evenementen op het gebied van podiumkunsten waarin de hedendaagse streektaalcultuur een podium krijgt.

Ook worden samenwerkingsverbanden aangegaan met overige taal- en cultuurorganisaties, (overkoepelende) culturele organisaties en culturele netwerken, mediapartijen en partijen uit het bedrijfsleven

Stichting REUR treedt op als initiator en organisator (en producent) van activiteiten binnen een netwerkorganisatie bestaande uit bovengenoemde partijen en zelfstandige professionals.

 

Samengevat staan hieronder de doelstellingen:

 

  • Het organiseren van evenementen voor minderheids- en streektalen alsmede het vervullen van een platformfunctie voor de Nedersaksische talen en de Drentse streektaal.
  • Het online distribueren van streektaalmuziek.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.