Drentse vlag Nederlandse vlag

Stichting REUR


Stichting REUR is een onafhankelijke stichting die zich richt op minderheids- en streektalen met in het bijzonder de Nedersaksische talen.  

Stichting REUR wil een overkoepelende en verbindende functie bekleden tussen de verschillende Nedersaksische taalregio’s. Daarnaast worden overige streek- of minderheidstalen betrokken in de activiteiten om te zorgen voor verbreding in het aanbod
Stichting REUR wil dat bereiken door middel van het organiseren van aansprekende en relevante evenementen op gebied van podiumkunsten waar de hedendaagse streektaalcultuur een podium krijgt.
Om dit te kunnen bewerkstelligen worden samenwerkingsverbanden aangegaan met  taalinstituten, taal-organisaties, (overkoepelende) culturele organisaties en culturele netwerken, mediapartijen en het bedrijfsleven.

Stichting REUR treedt op als initiator en organisator (en producent) van activiteiten binnen een netwerkorganisatie bestaande uit bovengenoemde partijen en zelfstandige professionals.

Samengevat staan hieronder de doelstellingen:

  • Het organiseren van evenementen voor minderheids- en streektalen alsmede het vervullen van een platformfunctie voor de Nedersaksische talen en de Drentse streektaal.
  • Het online distribueren van streektaalmuziek.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.