Drentse vlag Nederlandse vlag

Juryoetslagen finale Drèents Liedtiesfestival 2019


26 juni 2019

Op 22 juni was de achtste editie van het Drèents Liedtiesfestival.
As organisator van het DLF kiek wij weerum op prachtige dag en een geweldige finale.
Allereerst wil wij alle inzenders, finalisten, partners en betrökken partijen dan ook hartelk danken veur heur inzet, metwarking en de positieve betrökkenheid gedurende het hiele DLF19-traject en de finale lesten zaoterdag.
Vanzölf fieliesteer wij Leon Moorman en zijn mezikale kompanen Laurens Hof en Jord Brinkhuis met het winnen van de achtste editie van het Drèents Liedtiesfestival. Een editie die -in oeze ogen- allén mar winnaars kent: behalve dat der persoonlke overwinnings boekt wuurden was het mezikale niveau in de bredte ungekend hoog.

Jammer genog hew constateren moeten dat der an het èende van de finale wat zaken niet goed gungen. Bij de bekendmaking van de puntenwaardering van de vakjury untstun op een -veur oes unverklaorbare wieze- undudelijkheid, waordeur der ofweken wuur van de procedure die anholden wordt bij de bekendmaking van de juryrisseltaoten.

Stichting REUR betreurt dat bar, umdat de situatie leidde tot nogal wat consternatie en verwarring bij alle partijen. Een evenement as de finale van het Drèents Liedtiesfestival en live-tillevisie blif complex en mèensenwark, mar de situatie was bar ungelukkig. Gelok bij dit meleur is dat de puntentotalen die teund wuurden wal klopten. De toeziend notaris hef nogmaols alle puntenwaarderings controleerd en hef gien unregelmatigheden constateerd in de oetslagen.

As organisator wil wij te allen tiede dudelijkheid en transparantie holden naor de finalisten en het pebliek, umdat wij vindt dat elkenien daor recht op hef.

Langs dizze weg wil wij dan ok oeze oprechte excuses anbieden dat de bekendmaking misgung.
Intern en- in overleg met andere betrökkenen-  zul wij alles naoproten en der alles an doen om dit in de toekomst te veurkommen.

Wij hoopt in ieder geval dat elkenien -net as wij-  geneuten hef van de finale en de optredens van de finalisten. Tot slot kiek wij alweer oet naor de negende editie van het Drèents Liedtiesfestival op 20 juni 2020 in het Atlas Theater in Emmen!

Hier de oetslagen van de jury zoas die in bield kommen moeten hadden.


LOGO DLF19

Weerum