Drentse vlag Nederlandse vlag

Prissentatie internationaal oetwisselingspreject Platt Together


11 maart 2019

Prissentatie internationaal oetwisselingspreject Platt Together: jongern, meziek en streektaol

Op 15 meert ankommen wordt de risseltaoten van het internationale oetwisselingspreject Platt Together prissenteerd in het previnciehoes in Assen. Um 15.00 uur prissenteert de organiserende partijen - ZfN-Zentrum für Niederdeutsch in Holstein en Stichting REUR- samen met een vertegenwoordiging van de dielnimmers de risseltaoten an geneudigden en de pars. Platt Together is een initiatief van Stichting REUR en het ZfN dat èende november vleden jaor plaots vun.

Tien talenteerde mezikaanten die dielnummen hebt an Platt Beats of het Drèents Liedtiesfestival -vief van beide kaanten van de grup- hebt een weekèende deurbracht in het darpien Plön (Dts). Gedurende dizze ‘songwriters-bootcamp’ hebt zie warkt, schreven, meziek maakt, mezikale en taolinholdelke tips en adviezen kregen en nei materiaal opnummen. Dit hef risselteerd in het liedtien ‘Ik will mehr’. De meziekvideo van het liedtien en een kört bieldverslag van het weekèende wordt prissenteerd op de bijienkomst in het previnciehoes in Assen.

Stichting REUR

Stichting REUR is de organisator van het Drèents Liedtiesfestival (DLF) dat sinds 2012 bestiet en waor de succesvolle dielname van jonge tekstschrievers en mezikaanten sinds 2015 explosief gruid is. Het DLF is daormet een verjongende en solide bron veur neie streektaolmeziek.

Platt Beats

Het ZfN is de organisator van het Liedtiesfestival Platt Beats dat sinds twie jaor bestiet. Platt Beats is bedoeld um jongern oet de dielstaten Sleeswiek-Holstein en Mecklenburg-Vor-Pommern an te fietern um in het Plattduuts te zingen.

Succesvolle samenwarking

Beide organisaties bint dervan overtuugd dat structuriele internationale samenwarking op gebied van het Nedersaksisch/Niederdeutsch het veurtbestaon van de taol wieder helpt en waarborgen zal veur de toekomst.
Zowal het ZfN en Stichting REUR én alle dielnimmers bint tevreden met de behaalde risseltaoten. Der wordt warkt an een vervolg van dit oetwisselingspreject.

Platt Together LOGO

Weerum