Drentse vlag Nederlandse vlag

Stichting REUR


Stichting REUR is een unofhankelke cultuurstichting die zich richt op (scheppende) podiumkuunsten in minderheids- en streektaolen met een bezundere focus op het Nedersaksisch taolgebied. 

Stichting REUR nimp een overkoepelnde en verbindende functie in tussen de verscheiden Nedersaksische taolregio’s. Um te zörgen veur verbrieding en verdieping van het anbod betrekt Stichting REUR daornaost aandere streek- of minderheidstaolen bij zien activiteiten.

Stichting REUR organiseert hiertoe ansprekende en rillevante evenementen op het gebied van podiumkuunsten waorin de hedendaagse streektaolcultuur een podium krig.

Ok wordt samenwarkingsverbaanden angaon met aandere taol- en cultuurorganisaties, (overkoepelnde) culturiele organisaties en culturiele netwarken, mediapartijen en partijen oet het bedriefsleven.

Stichting REUR treedt op as anjager en organisator (en producent) van activiteiten binnen een netwarkorganisatie bestaonde uit bovennuumde partijen en zölfstandige professionals.
 

Samenvat staot hierunder de doelstellings:

  • Het organiseren van evenementen voor minderheids- en streektaolen asok het vervullen van een platförmfunctie veur de Nedersaksische taolen en de Drèentse streektaol.
     
  • Het online verspreiden en premoten van streektaolmeziek.
     
  • Het verrichten van alle wiedere handelings, die met veurgaonde in de roemste zin verbaand holdt of daor bevörderlk veur bint.