Drentse vlag Nederlandse vlag

Stichting REUR


Stichting REUR is een unofhankelke stichting die zich richt op minderheids- en streektaolen met in 't bezunder de Nedersaksische taolen.  

Stichting REUR wil een overkoepelnde en verbindende functie beklieden tussen de verscheiden Nedersaksische taolregio’s. Wieder wordt aandere streek- of minderheidstaolen betrökken in de activiteiten um te zörgen voor verbrieding in het anbod.
Stichting REUR wil dat bereiken deur middel van het organiseren van ansprekende en relevante evenementen op gebied van podiumkuunst waor de hedendaagse streektaolcultuur een podium krig.
Um dit oet het stro te zetten wordt samenwarkingsverbaanden angaon met  taolinstituten, taol-organisaties, (overkoepelende) culturiele organisaties en culturiele netwarken, mediapartijen en het bedriefsleven.

Stichting REUR treedt op as initiator en organisator (en producent) van activiteiten binnen een netwarkorganisatie bestaonde uit bovennuumde partijen en zölfstandige professionals.

Samenvat staot hierunder de doelstellings:

  • Het organiseren van evenementen voor minderheids- en streektaolen asok het vervullen van een platförmfunctie veur de Nedersaksische taolen en de Drèentse streektaol.
     
  • Het online verspreiden en premoten van streektaolmeziek.
     
  • Het verrichten van alle wiedere handelings, die met veurgaonde in de roemste zin verbaand holdt of daor bevörderlk veur bint.